Llançament del grup d’experts del projecte StarTree per Catalunya

Tuesday, 09 July 2013 Posted in Catalonia

This article in English

Cat 1RSGmeet juan martinez

El passat 2 de juliol 21 representants d’institucions públiques i privades al voltant del sector de productes forestals no fustaners (PFNF) es varen trobar a Barcelona per tal de llançar el panell d’experts del projecte StarTree. Aquest panel es reunirà anualment i servirà com a plataforma de diàleg i col·laboració per al desenvolupament del projecte.


Cat 1RSGmeet juan martinez2

StarTree és un projecte europeu que generarà coneixement sobre la gestió i comercialització de PFNFs, investigarà models empresarials i els patrons de negoci i transaccions així com analitzarà la governança i la innovació al sector. Des del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) es coordina el cas d'estudi a Catalunya, enfocat principalment al món del bolet. José Antonio Bonet, coordinador d’aquest panell, va introduir el projecte així com les darreres aportacions científiques del CTFC en gestió silvicultural, percepció social i dels propietaris forestals.

 

Cat 1RSGmeet elena gorriz

La reunió va comptar amb la presentació de Fernando Martínez-Peña, expert micòleg que va compartir la experiència de Castella-Lleó en la regulació de la recollida i comercialització de bolets. Tal com va explicar als participants, aquesta iniciativa combinava el desenvolupament del micoturisme a la regió així com de models micosilvícoles per als gestors dels boscos, i una important component d’educació ambiental.

Aquest testimoni va suposar el tret de sortida d’un animat debat sobre la recollida de bolets a Catalunya. El comú denominador del grup va ésser la necessitat d’actuar davant la oportunitat que els productes no fustaners ofereixen per a la economia rural, i els reptes que implica aquesta actuació en les diferents dimensions socioeconòmiques, institucionals i de gestió del bosc. El projecte StarTree doncs es presenta com una eina d’enriquiment al procés mitjançant l’aportació d’informació rellevant. En aquesta línia alguns membres van suggerir línies de treball d’interès. 

StarTree es finança a traves del 7é Programa Marc de la Comissió Europea sota el tema de recerca 'Alimentació, Agricultura, Pesca i Biotecnologia' finançat per promoure una bioeconomia basada en el coneixement.

Més informació


This experience triggered a lively debate around wild mushroom picking in Catalonia. The group shared the common need to address the opportunities NWFPs offer rural economies, and the challenges implied for the different socio-economic, institutional and forest management dimensions. Thus the StarTree project emerges as a tool to enrich the process by providing relevant information. In this respect, some members suggested research topics of their interest.

eu-55
This project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonst ration under grant agreement No. 311919

Built with HTML5 and CSS3
Website created by H&R Design Studio 
Icons from Icons8

  • Last Modified: Thursday 12 September 2019, 10:37.