Segona reunió del panell d'experts del projecte StarTree a Sort (Pallars Sobirà)

Monday, 16 February 2015 Posted in Catalonia

This article in English

Blog by Miguel Rivière
Àrea d'Economia Forestal, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Catalonia RSG2 1 300

El passat 11 de febrer, 24 representants d'institucions públiques i privades al voltant del sector dels productes forestals no fustaners (PFNF) es varen trobar a l'Oficina de Turisme del Pallars Sobirà, a Sort en el marc de la segona reunió del panell d'experts del projecte StarTree.

Aquesta trobada tenia com a objectius principals:
- explicar l'estat d'avançament del projecte, presentar resultats claus de l'StarTree en quant a economia, regulació i innovació al voltant dels PFNFs de la mà dels investigadors del projecte;
- crear un espai de debat entre els diferent experts entorn la necessitat d'una regulació micològica, els continguts d'una possible normativa i la seva compatibilitat amb el turisme.

Catalonia RSG2 4 300Al matí, la reunió va comptar amb la presentació dels resultats de proves pilots de regulació micològica dutes a terme en diferents finques forestals públiques pertanyent al Govern de la Generalitat. En Joaquim Rodríguez, responsable d'Ordenació del Medi Natural al Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, va exposar els resultats de l'enquesta Òmnibus sobre regulació micològica i la experiència a les 3 noves zones pilot establertes al 2014: Mas de l'Orri (Parc Natural de l'Alt Pirineu), Els Ports i Setcases (Ripollès). La enquesta òmnibus ha permès conèixer la opinió de la ciutadania catalana en general, mentre que els abonaments online i la enquesta realitzada pels agents rurals aporta nova informació sobre el perfil boletaire a les noves zones pilot. A continuació, el Director del Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet, Anton Vallvey, va presentar els resultats de la prova pilot de la campanya 2014 a l'àmbit de Poblet, zona regulada des del 2012. Tot seguit, Elena Górriz (CTFC) va introduir un estudi qualitatiu sobre la percepció dels agents de decisió a Poblet, així com l'anàlisi estadístic de l'acceptació de la regulació micològica sobre d'una mostra significativa de boletaires a partir de les enquestes a les noves zones pilot.

Catalonia RSG2 3 300

A la tarda, el President del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Sr. Llàtzer Sibís, va introduir la taula rodona entorn regulació micològica i micoturisme. Juan Martínez de Aragón (CTFC) va presentar l'experiència en la finca privada de Cal Monegal, Álvaro Hernández (Govern d'Aragó) va explicar el decret de recent implantació sobre regulació de la recollida de bolets en tot l'àmbit de la Comunitat Autònoma. Ramon Aytés, propietari de l'Hotel Pessets (Sort), va aportar la seva visió des de la vessant turística, i Josep Poch (Ajuntament d'Alins) va explicar la experiència del Bosc de Viròs.

Tant les presentacions del matí com la taula rodona de la tarda van generar intensos debats sobre la regulació micològica. Si bé els experts estan d'acord en treballar en una normativa per tota Catalunya, les opinions divergeixen en quant als mitjans i continguts d'aquesta. La presentació del cas aragonès va engegar una animada discussió al voltant de la dificultat de posar en marxa una regulació suficientment flexible i alhora justa, tenint en compte els diferents perfils de boletaires i garantint la distinció entre ús recreatiu i comercial.

Catalonia RSG2 2 300Finalment, des de l'empresa Foreco, Camille Evard va dur a terme un taller participatiu en el marc de l'Action Research del projecte que té com a objectiu principal explorar conjuntament amb experts i Pimes la millora del suport empresarial a empreses del sector dels bolets i les tòfones. Els participants van tenir l'oportunitat de debatre entorn de les fortaleses i debilitats del sector dels bolets des del punt de vista empresarial i alhora pensar diferents actuacions destinades a pal·liar-les o reforçar-les en els àmbits de producte, mercat, marc legal i dinamització local.

eu-55
This project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonst ration under grant agreement No. 311919

Built with HTML5 and CSS3
Website created by H&R Design Studio 
Icons from Icons8

  • Last Modified: Thursday 12 September 2019, 10:37.